Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Hồ Thu Ba

Bác sĩ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Nguyên phó khoa Nội - Bệnh viện Quận 5
Nguyên trưởng khoa Nội - Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn
Nguyên giám đốc phòng khám Đa khoa Thiên Y Củ Chi

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Hồ Thu Ba

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Khoa Nội - Bệnh viện Quận 5
Khoa Nội - Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn
Phòng khám Đa khoa Thiên Y Củ Chi

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Hồ Thu Ba

Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Hoàn thành khoá đào tạo Định hướng chuyên khoa X-quang khóa 3
Hoàn thành khoá đào tạo Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch
Hoàn thành khoá đào tạo Siêu âm tổng quát khóa 7
Hoàn thành khoá đào tạo Siêu âm sản phụ khoa khóa 6

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Siêu âm tổng quát
2 Siêu âm tim
3 Siêu âm mạch máu
4 Siêu âm sản khoa
5 Siêu âm phụ khoa