Hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề.


Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Thị Quế Hương

Bác sĩ tại Trung tâm Xét nghiệm và Chẩn đoán Y khoa

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Thị Quế Hương

Trung tâm Xét nghiệm và Chẩn đoán Y khoa