Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Hồ Nữ Băng Giang

Bác sĩ tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Thiên Phước
Bác sĩ tại khoa Siêu âm - Trung tâm Y khoa Medic

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Hồ Nữ Băng Giang

Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc
Phòng khám Đa khoa Thiên Phước
Khoa Siêu âm - Trung tâm Y khoa Medic