Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Hà Tố Nguyên

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Từ Dũ
Bác sĩ tại phòng khám Tiền sản Minh Khai
Bác sĩ tại phòng Siêu âm 4 chiều Hà Tố Nguyên

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Hà Tố Nguyên

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Từ Dũ
Phòng khám Tiền sản Minh Khai
Phòng Siêu âm 4 chiều - Bác sĩ Hà Tố Nguyên