24 năm kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện lớn trong nước như Chợ Rẫy, Bệnh viện nhân dân 115, trung tâm y khoa medic. Bác sĩ từng tu nghiệp và làm việc tại pháp, đức.


Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Hà Thị Thanh Tuyền

1990 - 1991: Nguyên bác sĩ nội trú Ngoại Tổng quát - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh & Bệnh viện Chợ Rẫy
1992: Nguyên bác sĩ Nội trú Phẫu thuật Thần kinh - Đại học Pierre & Marie Curie và Bệnh viện Sainte-Anne - Paris (Pháp)
1992 - 1993: Nguyên bác sĩ nội trú Hình ảnh học Thần kinh - Đại học Pierre & Marie Curie và Bệnh viện Sainte-Anne - Paris (Pháp)
1993 - 1997: Nguyên bác sĩ khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh
1995 - 2006: Nguyên bác sĩ phòng CT-MRI - Trung tâm Y khoa MEDIC thành phố Hồ Chí Minh
1997 - 2003: Nguyên bác sĩ Trưởng đơn vị CT - Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh
2000: Nguyên bác sĩ nội trú Chẩn đoán Hình ảnh - Viện trường Poitiers - Poitiers (Pháp)
2003 - 2009: Nguyên bác sĩ Phó khoa, phụ trách khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh
2009 - 2013: Nguyên bác sĩ đơn vị PET-CT và Cyclotron - Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh
2011: Tu nghiệp về PET-CT khoa Y học Hạt nhân - Đại học Leipzig - Leipzig (Đức)
Từ 2013 đến nay: Bác sĩ Trưởng khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Bệnh viện Quốc tế City - Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Hà Thị Thanh Tuyền

1990 - 1991: Khoa Ngoại Tổng quát - Đại học Y Dược thành Hồ Chí Minh & Bệnh viện Chợ Rẫy
1992: Đại học Pierre & Marie Curie và Bệnh viện Sainte-Anne - Paris (Pháp)
1992 - 1993: Đại học Pierre & Marie Curie và Bệnh viện Sainte-Anne, Paris, Pháp
1993 - 1997: Khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh
1995 - 2006: Phòng CT-MRI - Trung tâm Y khoa MEDIC thành phố Hồ Chí Minh
1997 - 2003: Đơn vị CT - Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh
2000: Viện trường Poitiers - Poitiers (Pháp)
2003 - 2009: Khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh
2009 - 2013: Đơn vị PET-CT và Cyclotron - Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh
2011: Khoa Y học Hạt nhân - Đại học Leipzig - Leipzig (Đức)
Từ 2013 đến nay: Khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Bệnh viện Quốc tế City - Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Hà Thị Thanh Tuyền

2001: Chứng chỉ đào tạo chuyên khoa sâu về Chẩn đoán bằng tia X và Hình ảnh học Y khoa, Đại học Poitiers, Poitiers, Pháp
2008: Bằng Đại học về Phẫu thuật Thần kinh, Đại học Poitiers, Poitiers, Pháp
2009: Chứng chỉ Đào tạo cơ bản về PET-CT, Đại học Sydney, Sydney, Úc
2011: Chứng chỉ Khoa học cơ sở và Thực hành lâm sàng về PET-CT, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh
1990: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
2005: Thạc sĩ Y khoa, Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
1990: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
2001: Chứng chỉ đào tạo chuyên khoa sâu về Chẩn đoán bằng tia X và Hình ảnh học Y khoa - Đại học Poitiers - Poitiers - Pháp
2005: Thạc sĩ Y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2008: Bằng Đại học về Phẫu thuật Thần kinh - Đại học Poitiers - Poitiers - Pháp
2009: Chứng chỉ Đào tạo cơ bản về PET-CT - Đại học Sydney - Sydney - Úc
2011: Chứng chỉ Khoa học cơ sở và Thực hành lâm sàng về PET-CT - Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh