Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Hà Mạnh Đức

Bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán và điều trị Ung bướu - Bệnh viện Quân Y 175

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Hà Mạnh Đức

Trung tâm Chẩn đoán và điều trị Ung bướu - Bệnh viện Quân Y 175