Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Dương Văn Ninh

Bác sĩ tại phòng khám Dương Văn Ninh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Dương Văn Ninh

Phòng khám bác sĩ Dương Văn Ninh

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Siêu âm
2 Nội soi mũi xoang
3 Đo điện tim
4 Xét nghiệm ung thư