Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Dương Khuê Tú

Bác sĩ khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Từ Dũ 
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Dương Khuê Tú

Khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Từ Dũ
Phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc