Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Phòng khám Đa khoa - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

2003: Tốt nghiệp bác sĩ Y khoa - Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Chứng chỉ siêu âm bụng tổng quát - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Chứng chỉ siêu âm tim - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2003: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Chứng chỉ siêu âm bụng tổng quát - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch