Chuyên khám và điều trị: bướu cổ, bướu giáp, bướu vú, ung thư vung đầu mặt cổ, ung thư tuyến giáp, ung thư vú, ung thư da, nốt ruồi,....

Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Thạc sĩ, Bác sĩ Đoàn Minh Trông

Bác sĩ tại phòng khám chuyên khoa ngoài giờ Ung Bướu - Bác sĩ Đoàn Minh Trông

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Thạc sĩ, Bác sĩ Đoàn Minh Trông

Phẫu thuật ung thư, bướu vùng đầu mặt cổ, phẫu thuật tuyến giáp, bươu cổ. phẫu thuật bướu vú, ung thư vú. phẫu thuât ung thư da,....

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Tiểu phẫu
2 Điều trị ung bướu
3 Đại phẫu