Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Đỗ Trọng Ánh

Giám đốc tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Đỗ Trọng Ánh

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh