Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Quốc Huy

Phó giám đốc bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên bộ môn Hồi sức Cấp cứu - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Phó chủ tịch thường trực Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam
Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Quốc Huy

Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh