Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Đỗ Hữu Nam

Bác sĩ tại Khoa Gây mê Hồi sức - Bệnh viện FV
Bác sĩ tại Phòng khám FV Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Đỗ Hữu Nam

2000 - 2002: Khoa Gây mê và Săn sóc đặc biệt - Bệnh viện Bảo Lộc, Lâm Đồng
2002 - 2003: Khoa Gây mê và Săn sóc đặc biệt - Bệnh viện Thống Nhất
2003 - nay: Khoa Gây mê - Bệnh viện FV
Phòng khám FV Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Đỗ Hữu Nam

2006: Tốt nghiệp chuyên khoa Gây mê và Săn sóc đặc biệt - Bệnh viện Học viện Jacques Cartier, Massy, Pháp
1999 - 2001: Tốt nghiệp chuyên khoa Gây mê và Săn sóc đặc biệt - Bệnh viện Chợ Rẫy
1999: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược Huế
1999: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược Huế
2006: Tốt nghiệp chuyên khoa Gây mê và Săn sóc đặc biệt - Bệnh viện Học viện Jacques Cartier, Massy, Pháp