Bác sĩ Đỗ Anh Toàn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực của mình khi tham gia nhiều hội nghị và các khóa đào tạo ở nước ngoài (Singapore, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Thái Lan, Hàn Quốc, Pháp). Đồng thời, bác sĩ Toàn cũng được đào tạo phẫu thuật bằng kính hiển vi, can thiệp DSA trong tiết niệu và Robotic nội soi phẫu tại Grenoble, Pháp.

Hiện bác sĩ Đỗ Anh Toàn cũng là thành viên của HUNA, VUNA và SIU.

Tại phòng khám Tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2, bác sĩ Toàn khám chữa bệnh cho bệnh nhân vào chiều thứ năm hàng tuần.


Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Anh Toàn

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin
Bác sĩ tại bệnh viện Bình Dân
Giảng viên bộ môn Tiết niệu tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại bệnh viện Đại học Y dược cơ sở 1
Bác sĩ tại phòng khám Tiết niệu bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2
Nguyên bác sĩ nội trú Ngoại tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Anh Toàn

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin
Bệnh viện Bình Dân
Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1
Phòng khám Tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2
Bệnh viện Chợ Rẫy

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Anh Toàn

2002 - 2005: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú Ngoại Tiết niệu - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2002 - 2005: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú Ngoại Tiết niệu - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2008: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học
2010 - nay: Nghiên cứu sinh
 Đào tạo phẫu thuật bằng kính hiển vi, can thiệp DSA trong tiết niệu và Robotic nội soi phẫu tại Grenoble, Pháp