Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đinh Văn Thủy

Trưởng khoa khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đinh Văn Thủy

Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Nhân dân Gia Định