Chức vụ

Các chức vụ của Kỹ thuật viên Đinh Tuấn Lực

Kỹ thuật viên tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ thuật viên tại khoa Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng - Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Kỹ thuật viên Đinh Tuấn Lực

Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng – Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp