Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Đinh Tấn Phương

Phó trưởng khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhi Đồng 1
Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Đinh Tấn Phương

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhi Đồng 1
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 1