Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Đinh Hồng Lan

Nguyên bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ khoa Ngoại tổng quát - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Bác sĩ tại phòng khám đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Đinh Hồng Lan

Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại tổng quát - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Phòng khám đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Đinh Hồng Lan

1990: Tốt nghiệp trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
1990: Tốt nghiệp trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh