Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Đinh Đức Huy

Phó giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức
Trưởng khoa Nội Tim mạch 2 - Bệnh viện Tim Tâm Đức
Nguyên bác sĩ tạiTrung tâm y khoa Medic
Nguyên bác sĩ tại Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Đinh Đức Huy

2006 - Nay: Bệnh viện Tim Tâm Đức
1999 - 2000: Trung tâm y khoa Medic
2001 - 2005: Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Đinh Đức Huy

2005: Nhận chứng chỉ Tim mạch can thiệp – Viện Tim Quốc gia Malaysia
1998: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch
2000: Nhận chứng chỉ Siêu âm tim và Bệnh lý tim mạch - Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
1998: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch
2005: Nhận chứng chỉ Tim mạch can thiệp – Viện Tim Quốc gia Malaysia