Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đậu Thế Canh

Bác sĩ tại khoa Chỉnh hình Nhi - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đậu Thế Canh

Khoa Chỉnh hình Nhi - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đậu Thế Canh

2006: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2008: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp I Chấn thương chỉnh hình - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2006: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh