Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Thạc sĩ, Bác sĩ Đặng Thị Thùy Trang

Nguyên bác sĩ tại khoa Tai - Mũi - Họng - Bệnh viện Trà Vinh
Nguyên bác sĩ tại khoa Tai - Mũi - Họng - Bệnh viện An Bình
Bác sĩ tại - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn - Cơ sở 2

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Thạc sĩ, Bác sĩ Đặng Thị Thùy Trang

Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Trà Vinh
Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Bệnh viện An Bình
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn - Cơ sở 2

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Thạc sĩ, Bác sĩ Đặng Thị Thùy Trang

2001: Tốt nghiệp Đại học Y khoa Cần Thơ
2001 - 2002: Định hướng chuyên khoa Tai mũi họng - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2006: Sơ bộ Tai Mũi Họng Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
2007: Phẫu thuật tai cơ bản của học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
2007: Phẫu tích xương thái dương Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
2008: Thạc sĩ Tai Mũi Họng - Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Khám bệnh lý về tai
2 Khám bệnh lý về thanh quản
3 Khám bệnh lý về họng
4 Khám bệnh lý về mũi xoang
5 Điều trị bệnh lý về tai
6 Điều trị bệnh lý về mũi xoang
7 Điều trị bệnh lý về họng
8 Điều trị bệnh lý về thanh quản