Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Đặng Thị Kim Huyên

Bác sĩ tại phòng khám Thăm dò chức năng hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Trưởng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại khoa Nội tổng quát - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng CHAC
Bác sĩ tại phân khoa Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Trưởng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhi Đồng 2
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa CHAC 2
Bác sĩ tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhi Đồng 2
Hội viên hội Hô hấp Việt Nam
Hội viên hội Hô hấp thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Đặng Thị Kim Huyên

Phòng khám Thăm dò chức năng hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1
Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Thăm dò chức năng - Bệnh viện Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh cơ sở 1
Phân khoa Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Khoa Nội tổng quát - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng CHAC
Phòng khám Đa khoa CHAC 2
Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhi Đồng 2