Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Thị Hoài An

Cố vấn chuyên môn khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Nguyên trưởng khoa Xét nghiệm - Phòng khám Gan mật Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Thị Hoài An

Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Khoa Xét nghiệm - Phòng khám Gan mật Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Thị Hoài An

Chuyên khoa I – Hệ đào tạo chính quy
Thạc sĩ – Hệ đào tạo chính quy
Tiến sĩ – Hệ đào tạo chính quy