20 năm kinh nghiệm Bác sĩ điều trị bệnh Mắt tại khoa Mắt – Bệnh viện Chợ Rẫy


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đặng Phương Hạnh

Bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn - Cơ sở 2
Bác sĩ tại Phòng khám Mắt - Bác sĩ Đặng Phương Hạnh
Bác sĩ tại khoa Mắt - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Bác sĩ tại khoa Mắt - Bệnh viện Chợ Rẫy
Bác sĩ tại khoa Mắt - Bệnh viện Ngọc Tâm

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đặng Phương Hạnh

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn - Cơ sở 2
Phòng khám Mắt - Bác sĩ Đặng Phương Hạnh
Khoa Mắt - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Khoa Mắt - Bệnh viện Chợ Rẫy
Khoa Mắt - Bệnh viện Ngọc Tâm

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đặng Phương Hạnh

Tốt nghiệp Đại học Y khoa
Tốt nghiệp chuyên khoa cấp I Chuyên ngành Nhãn khoa