Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Đặng Phan Quang

Bác sĩ tại phòng Chẩn đoán Y khoa - 728 Trần Hưng Đạo

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Đặng Phan Quang

Phòng Chẩn đoán Y khoa - 728 Trần Hưng Đạo