Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Đặng Nguyên Khôi

Bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Giảng viên bộ môn Ngoại tổng quát - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Đặng Nguyên Khôi

Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch