Chức vụ

Các chức vụ của Cử nhân, Điều trị viên Đặng Lê Dung Nghi

Điều trị viên tại khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Hùng Vương
Điều trị viên tại khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào - Di truyền - Bệnh viện Hùng Vương

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Cử nhân, Điều trị viên Đặng Lê Dung Nghi

Khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Hùng Vương
Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào - Di truyền - Bệnh viện Hùng Vương