Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Đặng Khải Minh

Bác sĩ tại khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Đặng Khải Minh

Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Nhi Đồng 1