Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh

Phó giám đốc bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Ung bướu - Bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh

Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Ung bướu - Bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Điều trị u bướu vùng đầu cổ
2 Điều trị u bướu tuyến giáp
3 Điều trị u bướu dạ dày
4 Điều trị u bướu đại trực tràng
5 Điều trị ung thư vú
6 Điều trị ung thư
7 Điều trị thoát bị bẹn
8 Điều trị thoát vị thành bụng
9 Điều trị các u bướu da mô mềm