Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Chương Ngọc Hạnh

Bác sĩ tại Orient care and Laser center - Chi nhánh Phùng Khắc Khoan

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Chương Ngọc Hạnh

Orient care and Laser center - Chi nhánh Phùng Khắc Khoan

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Chương Ngọc Hạnh

Nhận chứng chỉ Huấn luyện và Ứng dụng công nghệ laser của hãng Candela, Hoa Kỳ
Hoàn thành khoá huấn luyện tại Romrawin clinic – Laser center – Thailand
Nhận chứng chỉ Huấn luyện và Đào tạo kĩ thuật Elos – Hãng Syneron, Hoa Kỳ - Viện đào tạo Astracom Networks, Thái Lan
2008: Nhận chứng chỉ tham dự hội nghị Á Âu lần thứ 2 về Thẩm mỹ y khoa và Chống lão hoá tại Thailand
1993: Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1994: Tốt nghiệp bác sĩ sơ bộ chuyên khoa Da liễu - Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1994: Tốt nghiệp bác sĩ sơ bộ chuyên khoa Da liễu - Trường Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
2000: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I Da liễu
2002: Nhận bằng hành nghề Da liễu do Giám đốc Sở Y tế cấp 
2006: Nhận chứng chỉ "Laser y học và Vật lý trị liệu" - Phân viện Vật lý y sinh học và Hội Laser y học và Laser ngoại khoa
Nhận chứng chỉ Huấn luyện và Đào tạo kĩ thuật Elos – Hãng Syneron, Hoa Kỳ - Viện đào tạo Astracom Networks, Thái Lan
Nhận chứng chỉ Huấn luyện và Ứng dụng công nghệ laser của hãng Candela, Hoa Kỳ 
Nhận chứng chỉ Sử dụng công nghệ Thermage
Hoàn thành tham gia lớp huấn luyện:" Ứng dụng kỹ thuật tiêm botox, kỹ thuật làm đầy (Filler) trong thẩm mỹ nội khoa"
Hoàn thành khoá huấn luyện tại Romrawin clinic – Laser center – Thailand
2008: Nhận chứng chỉ tham dự hội nghị Á Âu lần thứ 2 về Thẩm mỹ y khoa và Chống lão hoá tại Thailand