Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Châu Văn Đính

Phó giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Châu Văn Đính

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh