Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Châu Thị Phương Duyên

Bác sĩ Phòng khám Đa khoa Nhân Ái

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Châu Thị Phương Duyên

Phòng khám Đa khoa Nhân Ái