Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Châu Thành Long

Bác sĩ tại phòng khám Chấn thương chỉnh hình - Bác sĩ Châu Thành Long

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Châu Thành Long

Phòng khám Chấn thương chỉnh hình - Bác sĩ Châu Thành Long

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Điều trị loãng xương
2 Điều trị các bệnh cơ xương khớp
3 Điều trị các bệnh cột sống
4 Vật lý trị liệu