• Chữa bệnh dị ứng 

  • Siêu âm tim


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Cao Thanh Ngọc

Bác sĩ tại khoa Lão - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ tại phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ tại khoa Siêu âm tim - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại Phòng khám Lão khoa  - Bệnh viện Đại học Y Dược 1
Bác sĩ tại Khoa Nội Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Chợ Rẫy

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Cao Thanh Ngọc

Khoa Lão - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Khoa Siêu âm tim - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Lão khoa  - Bệnh viện Đại học Y Dược 1
Khoa Nội Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Chợ Rẫy

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Cao Thanh Ngọc

2003: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2007: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú - Chuyên khoa I tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Chữa dị ứng
2 Khám dị ứng
3 Miễn dịch lâm sàn
4 Siêu âm tim