Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Cao Hữu Thịnh

Bác sĩ tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Từ Dũ
Bác sĩ tại phòng khám Phụ sản Minh Khai
Bác sĩ tại Phòng khám Trần Bình Trọng - 141 Trần Bình Trọng

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Cao Hữu Thịnh

Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Từ Dũ
Phòng khám Sản khoa Minh Khai
Phòng khám Trần Bình Trọng - 141 Trần Bình Trọng
Bệnh viện FV
Bệnh viện An Sinh
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn
Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh