Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Bùi Xuân Phúc

Phó khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Giảng viên Bộ môn Nội - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Bùi Xuân Phúc

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Bộ môn Nội - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh