Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Văn Đức

Bác sĩ tại khoa Chi trên - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên khoa Chấn thương chỉnh hình - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Văn Đức

Khoa Chi trên - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Chấn thương chỉnh hình - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh