Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Bùi Văn Đức

Bác sĩ Trung tâm Da U máu - Bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Bùi Văn Đức

Trung tâm Da U máu - Bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh