Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Bùi Thế Dũng

Nguyên Bác sĩ tại Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy
Bác sĩ tại khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở 1

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Bùi Thế Dũng

2003 - 2006: Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy
2006 - nay: Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
Phòng khám tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở 1

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Bùi Thế Dũng

2009: Hoàn thành khóa học "Thăm dò điện sinh lý tim và đặt máy tạo nhịp tim" - Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan
2001: Hoàn thành khóa học "Định hướng chuyên khoa Tim mạch" - Bệnh viện Chợ Rẫy
1999: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Cần Thơ
2003: Tốt nghiệp chuyên khoa Nội tổng quát cấp I - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2000: Hoàn thành khóa "Siêu âm tim và Bệnh lý Tim mạch" - Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
2013: Hoàn thành khóa học "Siêu âm tim qua thực quản" - Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
1999: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Cần Thơ
2000: Hoàn thành khóa "Siêu âm tim và Bệnh lý Tim mạch" - Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
2001: Hoàn thành khóa học "Định hướng chuyên khoa Tim mạch" - Bệnh viện Chợ Rẫy
2003: Tốt nghiệp chuyên khoa Nội tổng quát cấp I -  Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2009: Hoàn thành khóa học "Thăm dò điện sinh lý tim và đặt máy tạo nhịp tim" - Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan
2013: Hoàn thành khóa học "Siêu âm tim qua thực quản" - Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
2013: Nhận Chứng chỉ Anh văn Certificate of Proficiency in English ( B2 certificate, Cambridge University), Toefl ITP score: 517