Chức vụ

Các chức vụ của Kỹ thuật viên Bùi Thanh Phong

Kỹ thuật viên trưởng tại khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh
Nguyên điều dưỡng trưởng bệnh viện Thận và Lọc máu Quốc tế 

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Kỹ thuật viên Bùi Thanh Phong

Bệnh viện Thận và Lọc máu Quốc tế (DialasieVN)
Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Kỹ thuật viên Bùi Thanh Phong

1997: Tốt nghiệp khóa đào tạo Kỹ thuật viên Thận nhân tạo tại Bệnh viện Chợ Rẫy
1997: Tốt nghiệp khóa đào tạo Kỹ thuật viên Thận nhân tạo tại bệnh viện Chợ Rẫy
Đào tạo chuyên sâu về lọc máu do các chuyên gia Pháp và Malaysia hướng dẫn