Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Bùi Phú Quang

Trưởng khoa Siêu âm thăm dò chức năng - Bệnh viện Chợ Rẫy

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Bùi Phú Quang

Khoa Siêu âm thăm dò chức năng - Bệnh viện Chợ Rẫy