Bác sỹ Bùi Long Thân hoàn thành bác sỹ chuyên khoa cấp 1, khoa Chẩn đoán hình ảnh tại đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí Minh năm 2008. Bác sỹ cũng tham gia nhiều lớp đào tạo chuyên môn về chẩn đoán hình ảnh, Siêu âm tim và Bệnh lý tim mạch.


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Bùi Long Thân

Nguyên trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Phòng khám Đa khoa Vũ Dương, tỉnh Bình Dương 
Nguyên phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn, tỉnh Bình Định
Bác sĩ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa An Phúc

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Bùi Long Thân

2000 – 2008: Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn, tỉnh Bình Định
2008 – 2011: Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Phòng khám Đa khoa Vũ Dương, tỉnh Bình Dương
2011 – nay: Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc
Phòng khám Đa khoa An Phúc

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Bùi Long Thân

2000: Bác sỹ Đa khoa tổng quát, Đại học Y Dược, Huế.
2008: Bác sỹ chuyên khoa 1, Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Dược, Tp. Hồ Chí Minh.
2001: Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Sở Y tế, Tp. Hồ Chí Minh.
2000: Bác sỹ đa khoa tổng quát, Đại học Y Dược Huế
2001: Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Sở Y tế, thành phố Hồ Chí Minh
2008: Bác sỹ chuyên khoa 1, Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí Minh

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Siêu âm