Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Bùi Hải Chữ

Bác sĩ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Nguyên trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Thống Nhất

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Bùi Hải Chữ

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Thống Nhất

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Bùi Hải Chữ

1981: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1981: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Chụp X-quang
2 Chụp CT-Scanner