Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Gio An

Bác sĩ tại khoa Nội tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại Nha khoa Amy
Bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Gio An

Khoa Nội tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Nha khoa Amy
Bệnh viện Nhi Đồng 1