Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Đại Lịch

Trưởng phòng tại Bệnh Viện Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám chuyên khoa Phổi - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 1
Bác sĩ tại phòng khám Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 2
Bác sĩ tại phòng khám Tổng quát Bùi Đại Lịch
Giảng viên khoa Nội tổng quát - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Giám đốc chuyên môn phòng khám Đa khoa Vạn Phúc
Bác sĩ tại khoa Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 2

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Đại Lịch

Bệnh Viện Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám chuyên khoa Phổi - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 1
Phòng khám Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 2
Phòng khám Nội Tổng quát - Bác sĩ Bùi Đại Lịch
Khoa Nội tổng quát - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám đa khoa Vạn Phúc
Khoa Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 2
Phân khoa Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Đại Lịch

1984: Tốt nghiệp Bác sĩ tại Trường Đại Học Y Huế
1993: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường Đại Học Y Hà Nội
2003: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa 2 Lao và Bệnh Phổi tại Trường Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Điều trị bệnh thần kinh
2 Điều trị bệnh tiêu hóa
3 Điều trị bệnh hô hấp
4 Điều trị bệnh dạ dày
5 Điều trị bệnh tim mạch
6 Tư vấn sức khỏe