Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Bùi Cao Mỹ Ái

Bác sĩ khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh
Bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh
Giảng viên khoa Y - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Bùi Cao Mỹ Ái

Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh
Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh
2008 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Bùi Cao Mỹ Ái

2009: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I, Nội trú tại Đại học Y Dược T hành phố Hồ Chí Minh
2005: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Phạm Ngọc Thạch
2009: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I, Nội trú tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh