Chức vụ

Các chức vụ của Cử nhân, Điều dưỡng Bùi Thị Hồng Ngọc

Điều dưỡng tại Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Cử nhân, Điều dưỡng Bùi Thị Hồng Ngọc

Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới thành phố Hồ Chí Minh