30 năm kinh nghiệm trong nghề.


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Bernard Coquelet

Bác sĩ tại Trung tâm xét nghiệm và Chẩn đoán Y khoa

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Bernard Coquelet

Trung tâm xét nghiệm và Chẩn đoán Y khoa