Tất cả các cơ sở y tế (7111)

Phòng khám Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thái Thành
Phòng khám

Phòng khám Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thái Thành

0 hỏi đáp 1 theo dõi 1 yêu thích

53/9A khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng Hòa, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

1 nhân viên y tế

1 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn
Phòng khám

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

1/26 Ấp 4, Tân Quý Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 21:00 , 06:00 - 07:00

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Nha khoa Bình Hưng
Phòng khám

Nha khoa Bình Hưng

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

10/10A Quốc lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 09:00 - 21:00

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Nguyễn Thành Thái
Phòng khám

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Nguyễn Thành Thái

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

F40/68 Ấp 6, Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Trương Nguyễn Duy Linh
Phòng khám

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Trương Nguyễn Duy Linh

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

D3/65, Ấp 4, Phong Phú Bình Chánh, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 06:00 - 07:00 , 17:00 - 21:00

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Nha khoa Family
Phòng khám

Nha khoa Family

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

C5/13B2 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 08:00 - 20:00

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Y khoa Gia Định
Phòng khám

Phòng khám Y khoa Gia Định

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

G2/29 Trần Văn Giàu, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 07:00 - 21:00

2 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Răng Hàm Mặt - Bác sĩ Tạ Văn Quyền
Phòng khám

Phòng khám Răng Hàm Mặt - Bác sĩ Tạ Văn Quyền

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

A8/8B Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 08:00 - 21:00

1 nhân viên y tế

1 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - cơ sở 1
Phòng khám

Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - cơ sở 1

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

3A35 Trần Văn Giàu, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 17:00
Chủ Nhật: 09:30 - 15:30
Thứ Bảy: 09:30 - 17:30

18 nhân viên y tế

9 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Nguyễn Thị Phương
Phòng khám

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Nguyễn Thị Phương

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

A1/2B Ấp 1, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, Chủ Nhật: 06:00 - 21:00
Thứ Hai - Thứ Sáu: 17:00 - 21:00 , 06:00 - 07:00

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Lê Trung Nhân
Phòng khám

Phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Lê Trung Nhân

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

D7/17 Ấp 4, Bình Chánh, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà
Phòng khám

Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

94/1 khu dân cư An Lạc, Bình Trị Đông, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Bảy, Chủ Nhật: 17:00 - 21:00
Thứ Năm: 17:00 - 21:00 , 17:00 - 21:00

1 nhân viên y tế

1 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Nha khoa Như Ý
Phòng khám

Nha khoa Như Ý

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

3 Đường 18B, Bình Chánh, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 07:00 - 20:00

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám chuyên khoa Nhi - Bác sĩ Mã Tú Thanh
Phòng khám

Phòng khám chuyên khoa Nhi - Bác sĩ Mã Tú Thanh

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

B4/8 Quốc lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

1 nhân viên y tế

1 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Nội tổng hợp Bình Điền
Phòng khám

Phòng khám Nội tổng hợp Bình Điền

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

E9/16 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 07:00 - 19:10

1 nhân viên y tế

2 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Nha khoa Tâm Đức
Phòng khám

Nha khoa Tâm Đức

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

F1/50A Quách Điêu , Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Chủ Nhật: 08:00 - 18:00
Thứ Hai - Thứ Bảy: 08:00 - 21:00

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Nha khoa Sài Gòn
Phòng khám

Nha khoa Sài Gòn

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

3 nhân viên y tế

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Nha khoa Hoàn Mỹ
Phòng khám

Nha khoa Hoàn Mỹ

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

1 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Sản phụ khoa - Bác sĩ Trần Thị Bích Huyền
Phòng khám

Phòng khám Sản phụ khoa - Bác sĩ Trần Thị Bích Huyền

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

22 Lô A Cư xá Nam Hải, 4, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Bảy: 17:00 - 21:00
Thứ Năm: 17:00 - 21:00 , 17:00 - 21:00

1 nhân viên y tế

1 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Nhi - Bác sĩ Nguyễn Hùng Diệt
Phòng khám

Phòng khám Nhi - Bác sĩ Nguyễn Hùng Diệt

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

4/27 Quốc lộ 1 Ấp 3, Tân Quý Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

1 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường