Tất cả các cơ sở y tế (7111)

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Lê Văn Gắt
Phòng khám

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Lê Văn Gắt

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

D10/27 Hương Lộ 11, Ấp 4, Tân Quý Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 06:00 - 07:00

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thái Thành
Phòng khám

Phòng khám Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thái Thành

0 hỏi đáp 1 theo dõi 1 yêu thích

53/9A khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng Hòa, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

1 nhân viên y tế

1 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám thú y Hm.Vét 4
Phòng khám

Phòng khám thú y Hm.Vét 4

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

E11/22 Thời Hòa, ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

1 nhân viên y tế

1 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Nha khoa Vĩnh Lộc
Phòng khám

Nha khoa Vĩnh Lộc

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

D7/28 Nguyễn Thị Tú , Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Chủ Nhật: 14:00 - 17:00 , 08:00 - 12:00
Thứ Hai - Thứ Bảy: 14:00 - 20:00 , 08:00 - 12:00

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Nha khoa Bình Hưng
Phòng khám

Nha khoa Bình Hưng

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

10/10A Quốc lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 09:00 - 21:00

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Trương Nguyễn Duy Linh
Phòng khám

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Trương Nguyễn Duy Linh

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

D3/65, Ấp 4, Phong Phú Bình Chánh, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 06:00 - 07:00 , 17:00 - 21:00

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Nha khoa Tân Kiên
Phòng khám

Nha khoa Tân Kiên

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

A1/12 Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 08:00 - 20:00

1 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Y khoa Gia Định
Phòng khám

Phòng khám Y khoa Gia Định

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

G2/29 Trần Văn Giàu, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 07:00 - 21:00

2 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - cơ sở 1
Phòng khám

Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - cơ sở 1

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

3A35 Trần Văn Giàu, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 17:00
Chủ Nhật: 09:30 - 15:30
Thứ Bảy: 09:30 - 17:30

18 nhân viên y tế

9 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Đa khoa Minh Anh - Lê Minh Xuân
Phòng khám

Phòng khám Đa khoa Minh Anh - Lê Minh Xuân

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

A6/177B Trần Đại Nghĩa, Ấp 1, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 07:00 - 16:30
Thời gian khám bệnh: từ 7:00 đến 16:30 các ngày trong tuần Trực cấp cứu 24/24

9 nhân viên y tế

8 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Đa khoa Nam Sài Gòn
Phòng khám

Phòng khám Đa khoa Nam Sài Gòn

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

D6/8 ấp 4, quốc Lộ 1A, Bình Chánh, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

1 nhân viên y tế

1 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Sản khoa - Bác sĩ Nguyễn Thị Rảnh
Phòng khám

Phòng khám Sản khoa - Bác sĩ Nguyễn Thị Rảnh

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

4/12 Quốc Lộ 1A, Tân Quí Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 15:00 - 20:00 , 06:00 - 10:00

1 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Vũ Trí Thức
Phòng khám

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Vũ Trí Thức

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

170 Rạch Bà Lớn, Ấp 5, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Lê Trung Nhân
Phòng khám

Phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Lê Trung Nhân

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

D7/17 Ấp 4, Bình Chánh, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Nha khoa Như Ý
Phòng khám

Nha khoa Như Ý

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

3 Đường 18B, Bình Chánh, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 07:00 - 20:00

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Nội tổng hợp -  Bác sĩ Nguyễn Thị Dân An
Phòng khám

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Nguyễn Thị Dân An

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

C5/6 Ấp 3, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 21:00 , 06:00 - 07:00

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Nguyễn Cao Khởi
Phòng khám

Phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Nguyễn Cao Khởi

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

D17/18A Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

1 nhân viên y tế

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám chuyên khoa Nhi - Bác sĩ Mã Tú Thanh
Phòng khám

Phòng khám chuyên khoa Nhi - Bác sĩ Mã Tú Thanh

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

B4/8 Quốc lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

1 nhân viên y tế

1 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Phòng khám Nội tổng hợp Bình Điền
Phòng khám

Phòng khám Nội tổng hợp Bình Điền

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

E9/16 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 07:00 - 19:10

1 nhân viên y tế

2 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường

Nha khoa Tâm Đức
Phòng khám

Nha khoa Tâm Đức

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

F1/50A Quách Điêu , Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Chủ Nhật: 08:00 - 18:00
Thứ Hai - Thứ Bảy: 08:00 - 21:00

0 chuyên khoa Xem trên bản đồ | Dẫn đường